حامیان کنفرانس

 | تاریخ ارسال: 1400/4/23 | 
             
                                                                            .                                                                   

                                                                                                   دانشگاه تهران


                                                                                   
                                                                                    انجمن میکرو الکترونیک ایران

                                                                                                                                               
                                                                                     
                                                                                         دانشگاه صنعتی شریف

                                                                                    
                                                                                              دانشگاه تربیت مدرس


                                                                                 
                                                                     دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

                                                                                
                                                                  دانشگاه علم و صنعت ایران


                                                                                 
                                                                    دانشگاه شهید بهشتی


                                                                                 
                                                                             دانشگاه تبریز


                                                                              
                                                                       دانشگاه اصفهان


                                                                                 
                                                                          دانشگاه شیراز


                                                                             
                                                                                  دانشگاه صنعتی اصفهان


                                                                                    
                                                                  دانشگاه صنعتی سهند


                                                                                   
                                                                            دانشگاه ارومیه                                                                                  
                                                                دانشگاه شهید باهنر کرمان

                                                                                         
                                                                            دانشگاه یزد

                                                                                  
                                                                        دانشگاه شاهدCAPTCHA
دفعات مشاهده: 934 بار   |   دفعات چاپ: 273 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر