کمیته علمی

 | تاریخ ارسال: 1400/5/18 | 
view دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس moravvejmodares.ac.ir محمد کاظم مروج دکتر
view دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف afotowatsharif.edu علی فتوت احمدی دکتر
view دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا shahriarece.ubc.ca شهریار میرعباسی دکتر
view دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران sheikhaeiut.ac.ir  صمد شیخایی دکتر
view دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس saeed.saeedimodares.ac.ir سعید سعیدی دکتر
view دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس abdolnmodares.ac.ir  عبدالرضا نبوی دکتر
view دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تربیت مدرس s.darbarimodares.ac.ir سارا درباری دکتر
view دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف faezsharif.edu رحیم فائز دکتر
view دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران mohajerut.ac.ir  شمس الدین مهاجر  دکتر
view دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی amsodagarkntu.ac.ir امیرمسعود سوداگر دکتر
view دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه جاکوبز آلمان m.joodakijacobs-university.de  مجتبی جودکی دکتر
view دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه IMEC بلژیک jaber.derakhshandehimec.be جابر درخشنده دکتر
view rezaece.ubc.ca رضا مولوی دکترCAPTCHA
دفعات مشاهده: 838 بار   |   دفعات چاپ: 90 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر