کمیته دائمی کنفرانس

 | تاریخ ارسال: 1400/4/22 | 

                      
   دکتر مهرداد شریف بختیار            دکتر زین العابدین نوابی شیرازی        دکتر علی فتوت احمدی                دکتر مجتبی عطاردی
   (دانشگاه صنعتی شریف)                      (دانشگاه تهران)                 (دانشگاه صنعتی شریف)            (دانشگاه صنعتی شریف) 


                                             
      دکتر بیژن رشیدیان                     دکتر فرشید رئیسی                          دکتر خیراله حدیدی                     دکتر امید شعاعی
  (دانشگاه صنعتی شریف) (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)            (دانشگاه ارومیه)                       (دانشگاه تهران)                                                           

                    
دکتر سید شمس الدین مهاجرزاده     دکتر ستار میرزاکوچکی           دکتر سید مسعود سیدی           دکتر ابراهیم اصل سلیمانی
        (دانشگاه تهران)                  (دانشگا علم و صنعت ایران)       (دانشگاه صنعتی اصفهان)               (دانشگاه تهران)


                        
        دکتر مهدی احسانیان مفرد               دکتر عبدالرضا نبوی       دکتر ضیاءالدین دایی کوزه کنانی                      دکتر شهیدی
(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)(دانشگاه تربیت مدرس)              (دانشگاه تبریز)


              
     دکتر پرویز کشاورزی                 دکتر غلامحسین رویین‌تن             دکتر مرتضی صاحب الزمانی
      (دانشگاه سمنان)                   (دانشگاه علم و صنعت)              (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)


دفعات مشاهده: 704 بار   |   دفعات چاپ: 207 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر