کمیته اجرایی

 | تاریخ ارسال: 1400/6/3 | 
nikmodares.ac.ir استادیار دانشگاه تربیت مدرس دبیر اجرایی کنفرانس دکتر امیر نیک پیک
mjalalishahed.ac.ir دانشیار دانشگاه شاهد رییس انتشارات دکتر محسن جلالی
yavandiust.ac.ir دانشیار دانشگاه علم وصنعت  رییس روابط بین الملل دکتر جواد یاوند حسنی
malaviihu.ac.ir دانشیار دانشگاه امام حسین رییس ارتباط با صنعت دکتر محمد علوی
Aliparastari.ac.ir استادیار پژوهشگاه هوا و فضا رییس روابط عمومی دکتر پیمان علیپرست
khazaiemodares.ac.ir کارشناس ارشد الکترونیک  عضو تیم اجرایی کنفرانس خانم آذر خزایی پور
haniye.behzadiangmail.com کارشناس ارشد کامپیوتر عضو تیم اجرایی کنفرانس  خانم هانیه بهزادیان مقدم
ehsanhamzei۵gmail.com دانشجوی دکتری الکترونیک عضو تیم اجرایی کنفرانس آقای احسان حمزه
r.nikbakhshmodares.ac.ir دانشجوی دکتری الکترونیک عضو تیم اجرایی کنفرانس آقای رضا نیک بخش

دفعات مشاهده: 502 بار   |   دفعات چاپ: 48 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر