اخلاق در مهندسی

 | تاریخ ارسال: 1400/5/24 | 
ارتقای کیفیت زندگی انسانها تنها با توسعه ی علمی مستمر و پایدار درتمام جنبه های زندگی میسر است. از الویت های اصلی در رسیدن به توسعه پایدار، بازبینی دقیق مسائل مربوط به حوزه اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی میباشد.
آسیبها و زیان های ناشی از بی توجهی به اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی، خسارت های بسیار و گاه جبران ناپذیر بر پیکره ی دانش و روند توسعه علمی از یک سو و زندگی مردم و محیطزیست از سوی دیگر وارد کرده است. توجه به اخلاق پژوهشی و اخلاق مهندسی به معنی کاوش در مبانی و کاربرد اصول اخلاقی در پژوهش و مهندسی، آموزش درست آن اصول، ارائه دستورالعمل های اخلاقی و برخورد جدی و متناسب با رفتارهای نادرست است.
در سالهای اخیر متأسفانه شاهد فاصله گرفتن بخشی از جامعه پژوهشی و مهندسی از این مبانی هستیم. بنابراین با آموزش و تربیت پژوهشگران، دانشمندان و مهندسان ملتزم به اصول اخلاقی میتوان به روند توسعه ی سالم علمی کمک نمود. یکی از اهداف آی تریپل ای بخش ایران، مخصوصا در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ ،آگاه سازی عمومی در زمینه اخلاق مهندسی میباشد.
لینکهای مرتبط:
  1. کلاس اخلاق مهندسی و حرفهای: دکتر خاکی صدیق
http://ieee.org.ir/blog/prof-khaki-seddighs-talk-on-ethics/
۲. صفحه تارنمای آیتریپل ای در مورد تقلب
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/plagiarism_FAQ.html

دفعات مشاهده: 266 بار   |   دفعات چاپ: 33 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

الزامات اخلاقی نگارش مقاله  در کنفرانس میکروالکترونیک  ایران

 | تاریخ ارسال: 1400/7/15 | 

نویسنده ارسال کننده مقاله باید متعهد شود که :

 
۱- مقاله ارسالی حاصل کار پژوهشی ایشان (و همکاران) بوده و در مواردی که از دستاوردهای تحقیقاتی دیگران استفاده شده مطابق ضوابط و رویه معمول، مشخصات منابع مورد استفاده درج شده است.

۲-  مقاله ارسالی (و یا ترجمه آن) و یا مقاله‌ای با همپوشانی قابل توجه با این مقاله قبلاً در هیچ مجله و یا کنفرانسی ارائه نشده و به طور همزمان نیز در حال ارزیابی برای مجله یا کنفرانس دیگری نیست.

۳- همه نویسندگان مقاله از کلیه محتویات علمی و نیز ترتیب قرارگیری نام و مشخصات و وابستگی شغلی خود در مقاله آگاهی و رضایت کامل دارند.


چنانچه در هر زمان خلاف موارد فوق و یا بروز هرگونه تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با این مقاله اثبات شود، عواقب ناشی از آن متوجه ایشان است و دبیرخانه کنفرانس مجاز است با ایشان (و همکاران) مطابق با ضوابط و مقررات رفتار نموده و در این صورت هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت. 


مضامین تخلف از منشور آکادمیک را می‎توانید با جزئیات بیشتر  در وبسایت IEEE و لینک های زیر بیابید:
 

 لینک اصول اخلاق در پژوهش IEEE

و
اصول اخلاقی IEEE  برای مهندسین

دفعات مشاهده: 229 بار   |   دفعات چاپ: 30 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر