بایگانی بخش اخبار کنفرانس

:: کارگاه آموزشی طراحی مدارهای Mixed-Mode - 1400/9/29 -
:: پوستر پنل آینده میکروالکترونیک ایران - 1400/9/28 -
:: کارگاه آموزشی: فرایندهای ساخت و مشخصه یابی سلول های خورشیدی پروسکایتی - 1400/9/28 -
:: سخنرانی دکتر شعاعی با عنوان: Neural Electrical Stimulation Electronics - 1400/9/28 -
:: نتایج داوری هااعلام شد - 1400/9/26 -
:: سخنرانی دکتر وحید احمدی با عنوان: Recent trends and progress in perovskite-based devices - 1400/9/20 -
:: سخنرانی دکتر پرویزی: high-speed clock generation and distribution for data converters - 1400/9/16 -
:: سخنرانی دکتر درخشنده: The ۳-D Interconnect Landscape - 1400/8/30 -
:: سخنرانی دکتر امید مومنی:Scalable Standing Wave Integrated Circuits for Reconfigurable Power Generation, Radiation and Beam Steering at mm-Wave and Terahertz Spectrum - 1400/8/28 -
:: سخنرانی دکتر Sudip Shekhar با عنوان Silicon: The playground for photons and electrons - 1400/8/23 -
:: تمدید مهلت ارسال مقالات - 1400/8/23 -
:: سخنرانی دکتر افشاری با عنوان Brining Fun Back into the Circuit Design - 1400/8/17 -
:: سخنرانی دکتر تجلی با عنوان Wireline MIMO Communications - 1400/8/17 -
:: دعوت از مقالات برگزیده برای چاپ در مجله مهندسی برق امیر کبیر - 1400/8/9 -
:: حمایت IEEE از سومین کنفرانس میکروالکترونیک ایران - 1400/8/9 -
:: تمدید مهلت ارسال مقالات - 1400/8/7 -