لینک های سریع برنامه سخنرانی های کنفرانس


راهنمای آماده سازی ارائه مقالات

راهنمای ثبت نام در کنفرانس

روزشمار


0 روز مانده به شروع کنفرانس

0 روز به پایان مهلت ارسال مقالات

تاریخ های مهم

 • پایان مهلت ارسال مقالات: 5 آذر

 • پایان مهلت ارسال مقالات: 21 آبان

 • پایان مهلت ارسال مقالات: 7 آبان

 • اعلام نتیجه داوری مقالات: 19 آذر

 • ثبت نام کنفرانس: 28 آذر

 • کنفرانس: 1-3 دی

پوستر کنفرانس

ورود به سیستم

معرفی کنفرانس


لینک دانلود سخنرانی های کنفرانس


برنامه زمانی کنفرانس:کارگاه سلولهای خورشیدی پروسکایتی ساعت ۱۴:۳۰ آغاز می شود.

کارگاه Mixed-Signal IC Design Flow2  ساعت۱۶:۳۰ آغاز می شود.


آدرس اتاق های مجازی کنفرانس:

R1: اتاق مجازی ۱
R2اتاق مجازی۲


مقالات شفاهی 1
مقالات شفاهی 2
مقالات شفاهی 3

پوستر 1
پوستر 2

مقالات شفاهی 4
مقالات شفاهی 5

پوستر 3


توجه مهم

 

ارائه دهندگان مقالات و پوستر ها حتما باید در جلسه مجازی حضور داشته باشند و ارائه خود را به صورت زنده انجام دهند. قبل از شروع کنفرانس ارائه دهندگان موظف هستند فایل ارائه شان را به فرمت pdf در سایت کنفرانس آپلود کنند. صرفا مقالاتی که در کنفرانس ارائه می شوند برای نمایه سازی ارسال خواهند شد. 
فایل ویدیو ارائه ها صرفا به منظور پشتیبانی دریافت شده است و ارائه ها به صورت پلی بک نخواهد بود.

راهنمای تصویری بارگذاری فایل ارائه در سایت


 راهنمای آماده سازی ارائه مقالات

راهنمای ثبت نام در کنفرانس

حامیان و همکاران

 لینک های سریع برنامه سخنرانی های کنفرانس


راهنمای آماده سازی ارائه مقالات

راهنمای ثبت نام در کنفرانس

روزشمار


0 روز مانده به شروع کنفرانس

0 روز به پایان مهلت ارسال مقالات

تاریخ های مهم

 • پایان مهلت ارسال مقالات: 5 آذر

 • پایان مهلت ارسال مقالات: 21 آبان

 • پایان مهلت ارسال مقالات: 7 آبان

 • اعلام نتیجه داوری مقالات: 19 آذر

 • ثبت نام کنفرانس: 28 آذر

 • کنفرانس: 1-3 دی

پوستر کنفرانس